Kullanım Koşulları

“BilgeKutu”, sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya “Aileden Okula Akademi” firmasını ifade eder.

Giriş

BilgeKutu’ya kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, BilgeKutu ‘yu kullanmak için aşağıdaki Genel Ticari Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda “GTK” olarak adlandırılacaktır).

Bu GTK’lar, kullanıcı ile BilgeKutu arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, BilgeKutu’nun hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idari merkezi Merkez Mahallesi, Çengelköy Mahallesi Şenol Sokak no:14/2 Üsküdar İstanbul adresinde olan “Aileden Okula Akademi” ile yapmaktadır.

“BilgeKutu”, sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya BilgeKutu.com internet platformu ile kurucularını ifade eder.

BilgeKutu hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GTK’nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, BilgeKutu web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak “GTK”nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.


 1. Konu
 2. BilgeKutu web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve on –line alışveriş yapmak


 3. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, BilgeKutu’nun %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak BilgeKutu, BilgeKutu web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile BilgeKutu ‘in etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), BilgeKutu web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2 Üye BilgeKutu’nun portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3 BilgeKutu, üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin BilgeKutu üzerinden yapacakları işlemlere BilgeKutu ‘nin katılımı söz konusu olmadığı gibi, BilgeKutu işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile, gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde BilgeKutu sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, BilgeKutu web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden BilgeKutu’yu derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Başvuru sırasında üye bir şifre seçer. Üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. BilgeKutu, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.

2.4.6 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, BilgeKutu web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. BilgeKutu, BilgeKutu web sayfalarının kullanımını üyeye açarak üyenın bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile BilgeKutu arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.4.7 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.8 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda BilgeKutu kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

BilgeKutu Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, BilgeKutu web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında BilgeKutu tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, BilgeKutu web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, “Robot/Crawler” arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, BilgeKutu web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

BilgeKutu alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

Üye Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması BilgeKutu’a üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi BilgeKutu’nun bu durumda üyenin BilgeKutu sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

 • a) T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,
 • b) BilgeKutu web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması,
 • c) Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,
 • d) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.
 1. BilgeKutu Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

BilgeKutu, sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.


 1. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve BilgeKutu web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

4.2 BilgeKutu üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

BilgeKutu web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

4.3 4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda BilgeKutu, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

 • Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
 • İhtar hakkı,
 • BilgeKutu web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.
 1. üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 BilgeKutu, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. BilgeKutu özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2 üye, BilgeKutu web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.


 1. Veri koruma

BilgeKutu, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak BilgeKutu’na aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle BilgeKutu, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). BilgeKutu, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

BilgeKutu 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. BilgeKutu bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.


 1. Son hükümler

7.1 BilgeKutu bu GTK’ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. BilgeKutu, GTK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GTK’nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GTK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. BilgeKutu üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını BilgeKutu’e e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. BilgeKutu kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3 Bu GTK’nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4 İfa yeri, BilgeKutu’nun merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, BilgeKutu’in merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.